Impressies factorijen N.A.H.V.

Banana,_Congo_1887Banana voor 1905

 

 

 

 

Banana 1887                                                                Banana voor 1905  

TM-60032119 Groep NAHV groot Versie 2

 Balkon voor vestiging N.A.H.V.

RMV_5997-136-010_X Eetzaal Factorij Rotterdam Versie 2

                Eetzaal Factorij Rotterdam  Daniel David Veth Factorij Eotterdam

 

 

 

                                                                                                Factorij Rotterdam

TM-60032123 Foto vestiging N.A.H.V. Vestiging N.A.H.V.

Banana Lamaré basse

 

 

 

                                                                                         La Rive du Congo

Boma, Hollandse Factorij

Hollandse Factorij Boma

Kijk nou toch! Een oude metro!

Toen wij op station Blaak 2018-02-13 12.22.08 Blaakuitstapten, zagen wij hem daar staan.
Een beambte van de RET vertelde ons, dat dit type rijtuig, RET Type M 5024, 50 jaar geleden bij de opening van het eerste metrotrMetro opening 9feb-600x370aject in Rotterdam, het eerste model was, dat in gebruik genomen werd. Hij kwam daar een weekje te staan vanwege het herdenken van 50 jaar metrogeschiedenis. Bezoekers konden dan even mijmeren hoe het zo’n halve eeuw geleden in de metro aan toeging. In het nog originele interieur hing zelfs nog een heuse strippenkaaopening_Metro_Rotterdamrt .Ja, 50 jaar metrogeschiedenis. Op 9 februari 1968 reed de eerste metro tussen Rotterdam Centraal Station onder de Maas door naar station Zuidplein.
Destijds was dit vervoersmiddel voor de Maasstad revolutionair, temeer omdat je in een mum van tijd (binnen ongeveer een kwartier) van de noord- naar de zuidoever v.v.2018-02-13 12.22.48 Strippenkaarten V2 kon reizen. Daar kon men met het tot dan toe gebruikelijke bus- en tramvervoer niet tegenop. Reizen per metro werd een waar succesnummer. Al in het eerste weekend maakten 240.000 reizigers van dit vervoermiddel gebruik. Inmiddels, 50 jaar later, is deze wijze van verplaatsen niet meer uit onze stad weg te denken en heeft de metro een warm plaatsje in de harten van alle Rotter2018-02-13 12.20.21 Rijtuig 5024dammers verworven. Het dagelijkse reizigersaanbod bedraagt momenteel (2018) 300.000 per dag. De metrolijn van destijds was 5,9 km lang en daarmee de kortste ter wereld. Met de bouw was meer dan zeven jaar gemoeid. Zelfs de Coolsingel kwam daarvoor in de waarste zin van het woord weer enige tijd boven water. Nu, een halve eeuw later is Inmiddels heeft het Rotterdamse metronetwerk uitgedijd meer dan 162 km spoor.

N.A.H.V. (Nieuwe Afrikaansche Handels-Vereniging)

Ooit van de N.A.H.V gehoord?
Nee, die die accountants en belastingadviseurs!
Maar de Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap N.V. (NAHV). Het was mij bekend dat dit bananagrteen Nederlandse handelsmaatschappij was, die in 1880 werd opgericht voor de handel. Zelfs wist ik als Rotterdammer dat het bedrijf de opvolger van de door Kerdijk & Pincoffs in 1869 opgerichte Afrikaansche Handelsvereeniging (AHV). Daarmede hield mijn kennis zo’n beetje op.

Tot het moment dat ik enkele jaren geleden in het Rotterdams gemeenteachief een bevolkingskaart tegenkwam, waarop ambtshalve stond aangetekend, dat dit familielid waarschijnlijk omstreeks 1913 in Banana zou zijn overleden. Bij mijn zoektocht belandde ik eerst in het Nationaal Archief. Een archief medewerker adviseerde mij eens te kijken in de personeelsregisters van de N.A.H.V, van welke in 1980 opgeheven onderneming het beheer van vrijwel de volledige historische archieven bij het Nationaal Archief zijn onder gebracht.

En bij het clip_image004openslaan van de registers was het gelijk raak. Mijn oudoom, ene Johan Lambertus Klok, vond ik direct terug in het namenregister. In 1900 bleek hij in dienst te zijn getreden bij de N.A.H.V. en naar de voormalige Belgische Kongo te zijn afgere0051 Klok JL ovlisd Gedurende enige jaren (1900/1904) kunnen wij hem a.h.w. volgen via in op hem betrekking hebbende verslaglegging. Helaas stopt de berichtgeving over hem daarna. Onlangs echter ontving ik bericht van een medewerker van het Belgische Afrika Archief, dat is onder gebracht bij het ministerie van buitenlandse zaken. Aldaar had men een dossier opgedoken betreffende ene in 1910 overleden zijnde Jean Lambert Klok. Het bleek een schot in de roos te zijn. Mijn oudoom bleek als agent in dienst te zijn getreden bij de Compagnie du Kasai, waarin ook de N.A.H.V. belangen had ondergebracht.

De vraag is wat mijn oudoom, behalve wisseling van werkgever, gedurende de periode  1904 over 1910 heeft gedaan. Bij mijn zoektocht naar bronnen over deze periode stiet ik naast oude passagierslijst ook op verschillende genealogische sites om na te kijken of ik daar wellicht nazaten van ex-werknemers van de N.A.H.V zou tegenkomen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Het eerste wat mij daarbij opviel was de grote versnippering van gegevens bij de presentatie van gegevens. Een totaaloverzicht ontbreekt daardoor.
Jammer! Ook voor het onnodig verrichte speurwerk naar gegevens die voorgangers reeds lang boven tafel hebben gebracht.

Ik ben dus op zoek naar bronnen over de periode van 1908/1910. Ik denk hieEen_kleine_groep_mannen_gezeten_voor_het_gebouw_van_de_Nieuwe_Afrikaansche_Handels_Vereeniging_TMnr_60032119 - kopierbij o.a. nazaten  ex-werknemers.
Die werknemers van omstreeks 1910 hebben natuurlijk reeds lang het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.
Maar, het lijkt wel of alle sporen van de voormalige N.A.H.V. buiten het Nationaal Archief zijn uitgewist.
Ik ben er echter zeker van, dat er onder ons nog een aantal zijn, wier voorouders rond het begin van de vorige eeuw bij de N.A.H.V. in de Congo in dienst zijn geweest. Zij beschikken over Informatie die na het overlijden van onze  generatie waarschijnlijk ongelezen en ongebruikt in het ronde archief verdwijnt. Het is wellicht een idee om (voor zover dat er niet al is) een platform te creëren, waar die informatie bijeengebracht kan worden. Ik ben er zeker van dat dan veel materiaal, inclusief foto’s, boven water zou komen.

Met nog in leven zijnde familieleden van oud-werknemers van de N.A.H.V. uit die periode, die over informatie beschikken zou ik graag in contact komen. Zij kunnen mij ook mail en wel onder modest@kampaan.nl.